პირობების შესახებ

განახლების თარიღი: 12/12/2020

მადლობა, რომ ხართ My-Day-ს ერთგული მომხმარებელი.

თუ თქვენ არ ხართ კმაყოფილი მაიდეიში შეძენილი პროდუქციით, გთხოვთ გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ დაბრუნების და გაცვლის პოლიტიკის დეტალებს.

ქვემოთ მოცემული პირობები მოიცავს ნებისმიერ პროდუტს, რომელიც შეძენილია www.my-day.ge-ის ვებგვერდზე.

ინტერპრეტაცია და განმარტება

ინტერპრეტაცია

ქვემოთ მოცემული სიტყვები არის გამოყენებული დოკუმენტში იმ მნიშვნელობით, როგორც არის აღწერილი განმარტებაში. 

 

განმარტება

ამ დოკუმენტში გამოყენებული შესაბამისი სიტყვები, მხოლოდ ამ დოკუმენტის ინტერპრეტაციისთვის:

 • შენ, თქვენ იგულისხმება ნებისმიერი პირი, რომელიც სარგებლობს ჩვენი სერვისებითა და პროდუქტებით, ნებისმიერი კომპანია რომელიც სარგებლობს ჩვენი სერვისებითა და პროდუქტებით, ნებისმიერი იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს ჩვენი სერვისებითა და პროდუქტებით პირადი მოხმარებისთვის თუ კომპანიის სახელით. 
 • კომპანია (ამ შეთანხმებაში მოხსენიებული როგორც "კომპანია", "ჩვენ", "ჩვენი" ან  "ჩვენთან" ) გულისხმობს კომპანია LTD MyDay-ს, 
  მისამართზე  37ლ, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა, თბილისი, საქართველო.
 • მომსახურება გულისხმობს ვებგვერდის სერვისს.
 • ვებგვერდი გულისხმობს კომპანია MyDay-ს ვებგვერდს  https://my-day.ge
 • პროდუქტები გულისხმობს ნივთებს, რომელიც ხელმისაწვდომია და გაყიდვაშია ვებგვერდზე.
 • შეკვეთები/შეკვეთა ნიშნავს თქვენს მიერ MyDay-ს პროდუქტის ყიდვის მოთხოვნას. 

შეკვეთის გაუქმების უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ შეკვეთა 3 დღის განმავლობაში მიზეზის მითითების გარეშე.

შეკვეთის გაუქმების ვალიდურობის ვადის ათვლა იწყება თქვენი შეკვეთის განთავსებიდან. 

იმისათვის, რომ თქვენ ისარგებლოთ შეკვეთის გაუქმების მოთხოვნით, თქვენ უნდა დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემულ ელ. ფოსტის მისამართზე, შეკვეთის განთავსებიდან 3 დღის განმავლობაში.  

 • By email: hello@my-day.ge

ჩვენ დაგიბრუნებთ განთავსებული შეკვეთის თანხას, შეკვეთიდან არა უგვიანეს 14 დღისა. შეკვეთის განთავსებისა და დაბრუნების საბანკო ტრანზაქციის ღირებულება არ ანაზღაურდება კომპანია My-Day-ს მიერ. 

დაბრუნების პირობები

იმისათვის, რომ თქვენ შეძლოთ შეძენილი პროდუქტების დაბრუნება, გთხოვთ გაეცანით ქვემოთ მოცემულ დაბრუნების წესებს:

 • პროდუქტების შეძენიდან გასულია არა უმეტეს 3 დღისა
 • პროდუქტები არის მაღაზიისგან გაცემულ შეფუთვაში და შეფუთვა დაუზიანებელი.

პროდუქტების დაბრუნება ვერ მოხდება თუ:

 • შეძენილი პროდუქტი არის თქვვენზე მორგებული/პერსონალიზებული.
 • ნივთები, რომელიც არ შედის დაბრუნებადი პროდუქტების ჯგუფში, ადვილად დაზიანებადი, ადვილად გახეთქვადი, დაფუშვადი ან მალე ფუჭებადი და ვადაგასული პროდუქტები. 
 • პროდუქტები, რომელთა დაბრუნებაც არ არის ჰიგიენური, შეფუთვის დაზიანების გამო. 
 • პროდუქტები, რომლებიც დაზიანდა მიწოდების დროს, იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი არ იყო მოწოდებული მაიდეის კურიერის მიერ.  

ჩვენ ვიტოვებთ ყველა უფლებას, უარი ვთქვათ პროდუქტის დაბრუნებაზე ზემოთ ხსენებული პირობებისგან დამოუკიდებლად და კონკრეტული შემთხვევის სპეციფიკაზე დაფუძვნებით. 

დაბრუნებადი არის მხოლოდ ის პროდუქცია, რომლის ღირებულებაც შესყიდვისას შეადგენდა სტანდარტულ ფასს. სამწუხაროდ ფასდაკლებაზე შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება არ არის ხელმისაწვდომი. 

პროდუქციის დაბრუნება

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ფიზიკური პროდუზტის დაბრუნებაზე და ასოცირებულ ტრანსპორტირებაზე. პროდუქტის დაბრუნება ხდება შემდეგ მისამართზე:

37ლ, ი. ჭავჭავაძის გამზირი,
თბილისი, საქართველო 0162

პროდუქციის დაბრუნებისას, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი იმ პროდუქტების დაბრუნება/ანაზღაურებაზე, რომლებიც დაბრუნების პროცესში დაზიანდა ან დაიკარგა. შესაბამისად, გთხოვთ დააბრუნოთ პროდუქტი პირადად, ან გამოიყენოთ ოფიციალური და დაზღვეული საფოსტო მომსახურება. ჩვენ ვერ დავაბრუნებთ თანხას დაბრუნებულ პროდუქტზე, თუ შესაბამისი პროდუქტის შესყიდვის ქვითარი არ იქნება წარდგენილი პროდუქტის დაბრუნების დროს. 

საჩუქრები

თუ შეძენილი პროდუქტი იყო საჩუქარი და ჩვენს სისტემაში ასახულია, როგორც საჩუქარი, თქვენ გადმოგეცემათ მაღაზიის კრედიტი დაბრუნებულ პროდუქტზე.  მაღაზიის კრედიტი გამოგეგზავნებათ ელ. ფოსტით პროდუქტის დაბრუნებიდან 24 საათის განმავლობაში. 

თუ საჩუქარი არ იქნა ჩვენს სისტებაში მონიშნული პირველადი შესყიდვის დროს, ან თუ პროდუქტი იყო მიწოდებული მყიდველთან და მოგვიანებით გადმოგეცათ თქვენ, ჩვენ დავუბრუნებთ თანხას პირდაპირ საჩუქრის მყიდველს. 

დაგვიკავშირდით

 • თუ გაქვთ დამატებითი კითხვები ჩვენი დაბრუნების პირობების შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდით ელ. ფოსტით: hello@my-day.ge

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing