გამოყენების პირობები


მოგესალმებით ჩვენს ინტერნეტ მაღაზიაში! my-day.ge და მისი პარტნიორები უზრუნველყოფენ თქვენს მომსახურებას შემდეგ პირობებს. თუ თქვენ ეწვიეთ ან ყიდულობთ ამ ვებგვერდზე, ამით თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ამ პირობებს.

კონფიდენციალურობა

გთხოვთ, გაეცნოთ შეტყობინებას კონფიდენციალურობის შესახებ, რომელიც აგრეთვე არეგულირებს თქვენს აქტიობას ჩვენს ვებ-გვერდზე.

ელექტრონული კომუნიკაცია

როდესაც თქვენ ეწვევით my-day.ge-ს ვებგვერდს, ან გვიკავშირდებით ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ელექტრონულად გვიკავშირდებით. ამით თქვენ გვანიჭებთ უფლებას აგრეთვე დაგიკავშირდეთ ელექტრონულად. ჩვენ დაგიკავშირდებით ელ-ფოსტის მეშვეობით ან ამ ვებ-გვერდზე შეტყობინებების გადაგზავნის ხელსაწყოების მეშვეობით. თქვენ ეთანხმებით, რომ ყველა ხელშეკრულება, შენიშვნა, ინფორმაციის გამჟღავნება და სხვა ტიპის ელექტრონული კომუნიკაცია განიხილება, როგორც წერილობითი ფორმით კომუნიკაცია, რომელიც აკმაყოფილებს ნებისმიერ სამართლებრივ მოთხოვნებს.

საავტორო უფლებები

ამ საიტის ნებისმიერი შიგთავსი, როგორიცაა ტექსტი, გრაფიკა, ლოგოები, ღილაკი-ნახატები, სურათები, აუდიო კლიპები, ციფრული ჩამოტვირთვები, მონაცემთა კრებულები და პროგრამული უზრუნველყოფა, არის LTD MYDAY-ს ან მისი შიგთავსის მომწოდებლების საკუთრება, რომელიც დაცულია საერთაშორისო საავტორო უფლებების დაცვის კანონმდებლობით.

სავაჭრო ნიშნები

my-day.ge-ის სასაქონლო ნიშნები და საფირმო სავაჭრო სტილი არ უნდა იყოს გამოყენებული ნებისმიერი პროდუქტთან ან სერვისთან დაკავშირებით, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან my-day.ge პროდუქტებს ან სერვისებს, ნებისმიერი ფორმით, რომელიც სავარაუდოდ გამოიწვევს გაუგებრობას (დაბნეულობას) საიტის მომხმარებლებში, ან რაიმე ფორმით მიაყენებს საიტს ზიანს, ან მოახდენს საიტის დისკრედიტაციას. სავაჭრო ნიშნები, რომლების არ არიან LTD MyDay-ს ან მისი პარტნიორი კომპანიების საკუთრებაში და რომლებიც განთავსებულნი არიან ამ საიტზე, და, შესაბამისად, წარმოადგენენ მესამე პირების საკუთრებას.

ლიცენზია და ვებგვერდის წვდომა

my-day.ge გაძლევთ უფლებას (შეზღუდულ ლიცენზიას) ისარგებლოთ ამ საიტით, მაგრამ არ ჩამოტვირთოთ (გარდა გვერდის ქეშირებისა) და არ შეცვალოთ იგი ან მისი ნებისმიერი ნაწილი my-day.ge-ს წერილობითი თანხმობის გარეშე. ეს ლიცენზია არ გაძლევთ ამ საიტის ან მისი ნაწილის გადაყიდვის ან ნებისმიერი კომერციული გამოყენების უფლებას; ამ საიტზე განთავსებული პროდუქტების, მათი აღწერილობების ან ფასების შეგროვების და გომოყენების უფლებას; ამ საიტის ან მისი შიგთავსის (კონტენტის) ნებისმიერი არამიზნობრივი გამოყენება; სხვა კომერციული ორგანიზაციების სასარგებლოდ ინფორმაციის ჩამოტვირთვის ან გადმოწერას; მონაცემების შეგროვების და ამოღების მაინინგის, რობოტების ან მსგავსი ტექნოლოგიების და ინსტრუმენტების გამოყენებით. ეს საიტი ან ამ საიტის ნებისმიერი ნაწილი არ შეიძლება იყოს რეპროდუქცირებული, დუბლირებული, გადმოწერილი, გაყიდული, გადაყიდული, დათვაირებული ან სხვაგვარად გამოიყენებული ნებისმიერი კომერციული მიზნით my-day.ge-ს წერილობითი თანხმობის გარეშე. თქვენ არ გეძლევათ სავაჭრო ნიშნების, ლოგოტიპების ან სხვა საკუთრების ინფორმაცია (მათ შორის, სურათების, ტექსტის, გვერდის ლეიაუტის (page layout) ან ფორმის) ამოჭრის ან კადრირების (framing) უფლება my-day.ge და მისი პარტნიორების წერილობითი თანხმობის გარეშე. ნებისმიერი არასანქციონირებული გამოყენება წყვეტს my-day.ge-ს მიერ გაცემულ ლიცენზიას. თქვენ გეძლევათ შეზღუდული, შეცვლადი და არაექსკლუზიური უფლება my-day.ge-ს მთავარი გვერდის ჰიპერბმულის შესაქმნელად, მანამ სანამ ეს ლინკი არ წარმოადგენს my-day.ge-ს, მასთან ასოციირებული პარტნიორების, მათი პროდუქციის ან მომსახურება ყალბ, შეცდომაში შესაყვან, დამამცირებელ ან სხვა შეურაცმყოფელ საგანს. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი MyDay-ს ლოგოტიპი, სხვა გრაფიკა ან სასაქონლო ნიშანი, როგორც ლინკის ნაწილი, წერილობითი ნებართვის გარეშე.

თქვენი წევრობის ანგარიში

თუ თქვენ იყენებთ ამ ვებ გვერდს, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშის და პაროლის კონფიდენციალობის შენარჩუნებაზე და თქვენი კომპიუტერზე მესამე პირების წვდომის შეზღუდვაზე, და თქვენ იღებთ პასუხისგებლობას ყველა იმ საქმიანობისთვის, რომელიც მოხდება თქვენი ანგარიშის ან პაროლის გამოყენებით. თუ 18 წლამდე ხართ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი საიტი მხოლოდ მშობლის ან მეურვის ზედამხედველობით. my-day.ge და მისი პარტნიორები იტოვებენ უფლებას უარი თქვან მომსახურების გაწევაზე, გააუქმონ ანგარიშები, ამოიღონ ან შეცვალონ შიგთავსი (კონტენტი) ან გააუქმონ შეკვეთები თავიანთი შეხედულებისამებრ (მიმოხილვა, კომენტარები, ელექტრონული ფოსტა, და სხვა შიგთავსი).

სტუმრებს შეუძლიათ დაწერონ მიმოხილვები, კომენტარები და სხვა შიგთავსი და წარადგინონ წინადადებები, იდეები, კომენტარები, კითხვები ან სხვა ინფორმაცია, სანამ ამ ინფორმაციის შინაარსი არ არის უკანონო, უხამსი, მუქარა, ცილისწამება, კონფიდენციალურობის ინვაზიური, ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევა, ან სხვაგვარად ზიანს აყენებს მესამე მხარეს; არ შეიცავს კომპიუტერულ ვირუსებს, პოლიტიკური კამპანიებს, კომერციულ შუამდგომლობას, "ჯაჭვურ" წერილებს, მასობრივ გზავნილებებს ან "სპამის" ნებისმიერ ფორმას. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ყალბი ელ-ფოსტის მისამართი, წარმოაჩინოთ თავი, როგორც სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ან სხვაგვარად განზრახ შეცდომაში შეიტანოთ პერსონალური ინფორმაცია ანგარიშის ბარათში ან საიტის სხვა შიგთავსში.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing